Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit Asten. Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. CrossFit Asten is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijziging en/of aan te vullen.

Artikel 2. Lidmaatschap Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap voor onbepaalde tijd waarbij kan worden deelgenomen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

Artikel 3. Kosten lidmaatschap a. Elk lid betaald lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. CrossFit Asten bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden. b. Betaling van het lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen CrossFit Asten en het lid. Het lid ontvangt eenmalig een factuur voor betaling van het lidmaatschap. Deze factuur is de gehele duur van het abonnement geldig. Het lidmaatschap wordt elke laatste vrijdag van de maand geïncasseerd voor de daar opvolgende maand. Indien het lidmaatschap niet voor de 5de is betaald kan deelname aan de lessen worden ontzegd. Zodra de totale achterstand is betaald, kan er weer worden deelgenomen aan de lessen.
Artikel 4: Duur van het contract en automatische verlenging De contracten worden afgesloten voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de geldende verlenings tarieven. Het contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid het abonnement schriftelijk opzegt uiterlijk 1 week voor de laatste vrijdag van de maand. Een tussentijdse beëindiging van het abonnement is mogelijk, mits deze ook schriftelijke is aangevraagd en zal ingaan vanaf de eerstvolgende incasso. Het abonnement wordt hervat onder de geldende verlenings tarieven.

Artikel 5: Beëindiging van een lidmaatschap CrossFit Asten behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen; a. Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van CrossFit Asten ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van CrossFit Asten misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden. b. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 na vervaldatum nog niet is voldaan.

Artikel 6: Tussentijdse verandering van het lidmaatschap Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm. Verandering dienen middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 1 week voor de laatste vrijdag van de maand te geschieden. Mutaties zullen per volgende betalingsperiode van kracht zijn. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn tot schriftelijke wederopzegging van het nieuwe abonnement.
Artikel 7. Gedrag van leden Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke CrossFit Asten biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt., dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, ruig of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Leden wordt niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van CrossFit Asten. CrossFit Asten sluit andere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen. Ieder lid vrijwaart CrossFit Asten voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

Artikel 9: Overige zaken De leden geven CrossFit Asten toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijk gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruik en derhalve niet aan derden worden verstrekt. CrossFit Asten behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.

<<< Terug
 

Workout

Elke dag is er een nieuwe Workout die geschaald kan worden voor alle niveaus van fitness. van jong tot oud, van huisvrouw tot militair. Wat gaan we vandaag doen? Blijf op de hoogte via onze blog

CrossFit Asten

CrossFit Asten is er voor iedereen. Het zijn de bewegingen die we in het dagelijks leven ook maken doen. Zoals lopen, bukken, tillen, trekken, duwen etc. We gebruiken daarom ook geen fitness toestellen maar medicine ballen, stokken, elastieken, eigenlichaamsgewicht en nog veel meer.

Lesprogramma

Geen tijd of te druk heeft tegenwoordig iedereen wel. Maar CrossFit Asten is op verschillende openingstijden open. NO EXCUSE... Wanneer en op welke tijden kun je allemaal komen trainen bij CrossFit Asten? Bekijk hier onze trainingschema